Fakta om tomten
Område
Långasand
Kommun
Falkenberg
Adress
Ringtrasstigen
Areal
984 - 1319
Pris
Från 750 000:-
VA
Kommunalt, tillkommer
Fakta om tomten
Område
Långasand
Kommun
Falkenberg
Adress
Ringtrasstigen
Areal
984 - 1319
Pris
Från 750 000:-
VA
Kommunalt, tillkommer

Långasand, Falkenberg

Nu erbjuder vi fina, strandnära tomter i Långasand!
Bygg t ex vårt fina fritidshus Mölle, nyckelfärdigt med tomt i Långasand till ett mycket fördelaktigt pris! Mellan Falkenberg och Halmstad ligger Långasand, en pärla för den som gillar sol, bad och rekreation. Långgrunda sandstränder avbryts av klippiga uddar. Strax norrut ligger Vesslunda naturreservat med fina strövstigar, omväxlande terräng och utsiktsplatser över kusten som sedan begränsas i norr av rofyllda Suseån. Två kilometer söderut finns välkända Ugglarps camping.

Långasand var från början ett fritidshusområde som nu i allt större utsträckning hyser permanentboenden. Tomterna är belägna på promenadavstånd till hav och sandstrand och har generösa byggrätter. Största byggnadsarean inkl komplementbyggnader är 170 kvm. Högsta nockhöjd 7 m resp 4 m för komplementbyggnad. Max 50% av huvudbyggnadens byggnadsarea får utnyttjas till övervåning. Endast matt takbeklädnad, tegel får ej användas som fasadbeklädnad.

Tomt

Fastighetsbet.

Area (m2)

Pris

Status

A

4:33

1270

 

Såld

B

4:34

1087

 

Såld

C

4:36

1087

800 000:-

Bokad

D

4:29

984

 

Såld

E

4:30

1013

 

Såld

F

4:31

1042

 

Såld

G

1:49

1040

 

Såld

H

1:50

1045

 

Såld

I

1:55

1171

 

Såld

J

1:42

Uppgift ej klar

 

Såld

K

4:38

1319

 

Såld

L

4:39

1000

 

Såld

Generella förutsättningar:
Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från tomtgräns, komplementbyggnader minst 1 meter från tomtgräns. För byggnader med närmre placering gäller befintlig placering i enlighet med givet bygglov som bestämmelse.

Komplementbyggnader som ligger närmre än 4 meter från tomtgräns får ej inredas till bostad. Garage/carport skall placeras så att uppställning av fordon kan ske mellan gatumark och garage/carport.

Största byggnadsarean inkl komplementbyggnader är 170 kvm. Minsta tomtbredd mot gatan är 25 meter. Högsta nockhöjd 7 m resp 4 m för komplementbyggnad. Max 50% av huvudbyggnadens byggnadsarea får utnyttjas till övervåning. Endast källarlösa hus.

Ladda ner
Husförslag Långasand
Karta & vägbeskrivning
Husförslag Långasand
Karta & vägbeskrivning