Planlösning
Om huset
Tekniska fakta
Hustyp:
Sluttningshus
Rum:
5 rum & kök
Sovrum:
3
Golvyta:
187,8 kvm
Entréplan:
108,3 kvm
Överplan
79,5 kvm
Materialval