Planlösning
Om huset
Tekniska fakta
Hustyp:
Garage/Carport
Rum:
rum & kök
Sovrum:
Golvyta:
33 kvm
Materialval
Bilder