Frågor och svar

Att bygga ett nytt hus är något av det största du kan göra i livet. För att du ska känna dig trygg är det viktigt att du får svar på alla dina frågor kring husresan. Här nedanför har vi samlat de vanligaste frågorna från våra kunder. Hittar du inte det du söker så använd kontaktformuläret nederst på sidan och ställ dina frågor direkt till oss.

Vad ingår när man köper hus hos er? 

När vi lämnar pris på våra Idéhus är priset inklusive moms och gäller oftast för nyckelfärdig villa. Huset levereras då från och med gjuten bottenplatta fram till utvändigt grundmålad panel. Schakt och utvändig VA ingår ej i våra priser.

Har du fått en offert av någon av våra säljare är det offerten som anger vad som ingår i just ditt hus.

 

Vad ingår i en byggsats från er? 

•    Stommaterial 
•    Panel samt ev. foder- och knutbrädor 
•    Yttertak, betongpannor 
•    Fönster 
•    Ytterdörrar 
•    Innerväggar  
•    Innertak 
•    Innerdörrar 
•    Eventuell invändig trappa 
•    Listverk 
•    Kök 
•    Vitvaror 
•    Golv 
•    Badrumsinrede 
•    Klädvårdsinrede 
•    Värmepump inkl. ventilation 
•    Energibehovsberäkning (gäller ej fritidshus) 


Vad är bygghöjd och nockhöjd?

Byggnadshöjd är avståndet mellan marknivån och den skärningspunkt där fasadlivet och takplanet möts.

 

Nockhöjd är den högsta delen på en byggnads takkonstruktion, oavsett vilken typ av takkonstruktion som byggnaden har.  

nockhöjd_vs_takhöjd.png

 

Vad är ett förhandsbesked? 

Om du funderar på att bygga hus på mark där det inte finns någon detaljplan, ska du först söka förhandsbesked. Detta gör du hos kommunens byggnadsnämnd och är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt att bygga på just den plats som du tänkt dig. 


Vad är totalentreprenad? 

Hos oss på Varbergshus innebär totalentreprenad att du gör upp hela affären med oss, från första byggsatsleveransen till slutbesiktningen av ditt hus. Allt regleras i ett enda kontrakt till ett fast pris. I detta kontrakt ingår både byggsats och entreprenader samt försäkringar. En nybyggnads- och färdigställandeförsäkring samt en 1-årig villaförsäkring ingår också.

Varbergshus har totalansvaret och helhetskompetensen och vi är med dig hela vägen. Vi samarbetar enbart med lokala entreprenörer. Kontakten har du direkt med Varbergshus, det är alltid vi som är ansvariga mot dig som kund och det är till oss du vänder dig vid frågor.

 

Vad innebär nyckelfärdigt? 

Ett nyckelfärdigt hus är helt klart att flytta in i när du får nycklarna i handen. Inget arbete invändigt behövs göras utan du kan fokusera på exempelvis trädgården.

 

Vad innebär invändig komplettering? 

Invändig komplettering som eget arbete innebär att du som kund gör det invändiga ytskiktet själv. Du spacklar, slipar och målar väggar tak och listverk. Du lägger parkettgolv, sätter listverk samt sätter innersdörrkarmar och dörrblad. Varbergshus monterar köket samt gör klart klädvård, bad & wc/dusch inklusive målning.  

 

Vad innebär växavilla? 

En växavilla är precis som det låter - en villa som kan växa ikapp med familjen. Här kan du välja alla våra 1,5 och 2-plansmodeller som utgångspunkt. Bottenplan är då inflyttningsklar vid slutbesiktning medan övervåningen är ett vädertätt skal som du som kund kan färdigställa själv. 
 
Kan ni bygga alla typer av hus? 

Vi hjälper dig som kund att utforma ditt hus efter dina önskemål och behov. Dock behöver huset byggas efter de tekniska lösningar som är vår standard, tex. att vi bygger med trästomme.
 

Har Varbergshus lediga tomter?

Ja, vi har lediga tomter. Derome har en egen avdelning som jobbar med att hitta både stora och mindre områden för planläggning. Ofta delas större områden in med olika typer av bostäder och ägandeformer för att skapa attraktiva områden. Vi på Varbergshus bygger alltid styckevillor i lösvirke, medan andra bolag inom Derome kan erbjuda tex. lägenheter och kedjehus i bostadsrättsform, hyresrätter eller äganderätter.

 

Varbergshus söker även ständigt nya markägare för samarbeten med försäljning av stycketomter. Här hjälper vi markägare med att söka förhandsbesked och avstyckning så att tomten är byggklar när vi lägger ut den till försäljning.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev här för att först få information om nya och kommande tomter och områden.

 

Vad betyder: Reservera/boka/köpa tomt?

För de flesta av våra tomter kan du först reservera tomten. Detta kan du göra under en kortare tid då du inväntar ett positivt besked från din bank. Detta kostar inget. 

 

Väljer du att gå vidare bokar du tomten. Vi skriver då ett avtal och låser tomten till dig under en period och du betalar en projekteringskostnad. Denna kostnad dras sedan av på första delbetalningen av ditt hus. Om du av någon anledning inte genomför köpet betalas avgiften inte tillbaka.

Vi skriver kontrakt på tomt och hus vid samma tillfälle. Vid kontraktsskrivning betalar du 10% av tomtkostnaden. Resterade 90% betalas efter du fått ett godkänt bygglov.

 

Vad är en detaljplan? 

En detaljplan är ett dokument som visar hur ett markområde får användas. Detaljplanen tas fram av kommunen och kan till exempel reglera hur sort och högt och vilken typ av bebyggelse du får bygga. 

 

Vad är en Lagfart?

Lagfarten kallas för stämpelskatt och är 1,5% av tomtkostnaden. Din bank hjälper dig att ansöka om lagfart. En fördel när man bygger nytt är att lagfartskostnaden enbart baseras på tomtkostnaden till skillnad från när man köper ett befintligt hus, då baseras lagfartskostnaden på hela köpesumman.


Vad är en samfällighet? 

En samfällighet är en egendom, till exempel mark eller byggnad, som tillhör flera fastigheter gemensamt. Samfälligheten ska vara till nytta för fastigheten och kan exempelvis vara en lekplats, parkeringsplats eller väg. 

Vilka materialval ingår när man köper hus hos er? 

I vår materialvalsbroschyr kan du se de val som är standard och ingår i ditt hus. De produkterna är märkta med ett S och framgår i broschyren. Här finns även ett axplock av de tillval du kan göra. Om väljer de produkter som är standard kan du lita på att de är av hög kvalitet då vi samarbetar med väl valda leverantörer.

 

Var kan jag se vilka val jag kan göra? 

När du köper ett hus av oss får du välja själv hur din inredning från våra leverantörer ska se ut, i vår materialvalsbroschyr på vår hemsida kan du se vad som ingår i Varbergshus standard men också ett urval av de tillval du kan göra. Fler tillval än de som visas i broschyren kan göras. 

 

Hur gör jag mina materialval? 

Du gör dina inredningsval tillsammans med en personlig materialvalsrådgivare efter kontraktsskrivning. De kommer boka upp ett möte med dig där du även blir inbjuden till vår materialvalsutställning. Inför mötet kommer du få en enkät skickad till dig där du kan påbörja dina val.

 

Skall jag göra alla materialval samtidigt?

Nej. Vissa val görs hos oss tillsammans med din materialvalsrådgivaren och där efter görs val av kakel, klinker, färgval (förutom fasadfärg) och elval direkt hos entreprenören efter att du är klar hos sin materialvalsrådgivare. 

 

När ska jag betala mina materialval? 

Vid den tredje betalningen på huset betalar du även 100% på eventuella ändringar och tillval. De valen du gjort direkt hos entreprenören får du en separat faktura ifrån. 

 

Vad innebär mellanstruken panel? 

Mellanstruken panel är målad en gång på fabrik med den kulör ni valt. Det som återstår efter montering är slutstrykning av täckfärg. OBS! Vindskivor och takfotsbrädor mellanstryks ej. Ändträ och kapade ytor levereras obehandlade. 

 

När är det dags att göra mina materialval? 

I samband med att ni skriver kontrakt med oss på Varbergshus kommer er säljare att boka in tid hos materialvalsrådgivaren för att göra era val. 

 

Hur sent in i processen kan jag ändra mina val?

När du får inbjudan till materialvalsmötet kommer du även få ett slutdatum när alla val ska vara gjorda. Efter detta datum kan inte några ändringar göras. 

Vilka avtal behöver jag skriva?

Vid totalentreprenad skriver ni ett avtal och det är med Varbergshus.
Markarbetena ligger utanför vårt åtagande och här behöver du som kund skriva eget avtal med markentreprenören.

 

Vad ingår i entreprenadavtalet? 

I detta avtal ingår både byggsats och entreprenader samt försäkringar. En nybyggnads- och färdigställandeförsäkring samt en 1-årig villaförsäkring ingår också. Även arvodet för besiktningsmannen ingår i försäkringen.

 

Vad skall jag tänka på vid köp av byggsats?

Viktigt att tänka på när du köper en byggsats är att du ansvarar för byggnationen och äger ditt husbygge från start till mål. Oavsett om du bygger själv eller väljer att anlita entreprenörer krävs det snickare med erfarenhet från husbyggnation. Så var ute i god tid med att planera för ditt framtida hus.  
    

Kan jag häva ett avtal? 

Du som konsument har alltid rätt att häva ditt avtal. Vid eventuell hävning av avtal har vi som leverantör rätt att ta betalt för de varor och tjänster som vi levererat fram till hävningstillfället.

Behöver jag ett lånelöfte? 

Vi kräver inget lånelöfte för att skriva avtal, men vi rekommenderar att du kontaktat din bank och har deras medgivande för att genomföra affären. När bygglovet är klart kommer vår ekonomiavdelning att kontakta dig med information om hur du och din bank tar fram den bankspärr som vi då behöver för att kunna påbörja projektering av ditt hus.

 

När ska jag betala mitt hus? 

Betalningsplanen för huset ser ut enligt följande:
20%    efter färdigställd bottenplatta        
50%    efter stomrest byggnad         
20%    vid inredningsarbeten (montering av snickerier) + 100 % av eventuella ändringar och tilläggsarbeten        
10%    efter godkänd övertagandebesiktning        
 
Vad är byggnadskreditiv? 

Ett byggnadskreditiv är ett tillfälligt lån som du använder under tiden du bygger ditt hus. Detta lån läggs sedan om till ett vanligt bolån när huset är klart.

 

Vad är en spärrförbindelse? 

En spärrförbindelse innebär att din bank skriftligen reserverar en summa till Varbergshus, detta görs innan byggnationen sätter igång och fungerar som en betalningssäkerhet för huset. 

 

När får jag tillbaka min spärrförbindelse? 

När huset är besiktigat och slutbetalt får du tillbaka din spärrförbindelse.

Hur funkar det med tillträde? 

Du får tillträde till ditt hus efter godkänd slutbesiktning samt när huset är slutbetalt.

 

Vad är en KA och hur hittar jag en sådan?

KA eller kontrollansvarig är en person som alla som bygger nytt hus behöver anlita. En KA skall se till att kontrollplanen följs, vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked. För att få utföra detta uppdrag behöver man varia certifierad. Din säljare på Varbergshus kan hjälp dig med förslag på kontrollansvariga i din region.


Vilka besiktningar görs under husprocessen?

Det är två besiktningar genomförs av utsedd besiktningsman i slutet av husbyggnationen. En kontrollbesiktning då samtliga entreprenörer ska vara klara. Därefter, ca två veckor senare, hålls en slutbesiktning. 

 

Vid kontrollbesiktningen går besiktningsmannen igenom alla delar av huset som ingår i entreprenaden, ser över alla ytor, fasader, anslutningar, yttertak och fönster och kollar så att allt ser korrekt ut. I ett besiktningsprotokoll noteras eventuella fel, detta protokoll används sedan som underlag vid slutbesiktningen. Majoriteten av våra slutbesiktningar är idag utan kvarstående punkter.

 

Får jag vara med på besiktningarna? Ska jag vara med? 

Du som byggherre och kund är varmt välkommen att närvara vid både kontroll- och slutbesiktning.

 

Tecknar jag själv abonnemang för el och VA (vatten och avlopp)?

Ja, du som kund tecknar själv abonnemang för el och fiber men elentreprenören hjälper er att göra en servisanmälan till energibolaget. 

Har du kommunalt vatten och avlopp ska du även göra anmälan för vatten och avlopp, detta hjälper din projektledare till med innan byggnationen startar.

Varför ska jag köpa ett lösvirkeshus? 
Att bygga i lösvirke ger dig stor frihet att själv kunna påverka husets utformning eftersom det inte behöver byggas i en fabrik med begränsningar i modulmått eller anpassas till transportmöjligheter. Termen lösvirkeshus har inget med kontraktsformen att göra. Viktigt att veta är att vi på Varbergshus alltid tecknar avtal med fast priser och med totalentreprenad.


Kostar det något att göra ändringar?
Eftersom vi bygger i lösvirke har vi möjlighet att göra justeringar på våra husmodeller tillsammans med dig. Vi tar inget betalt för att göra ritningsändringar utan enbart för de eventuella extra material som tillkommer alternativt extra timmar som entreprenörerna behöver för att genomför justeringarna.

 

Varför skall jag välja Varbergshus?
Vi erbjuder totalentreprenad. Du får endast ett avtal, vilket innebär att vi har hela ansvaret. Vi sköter alla kontakter med entreprenörer och ser till att tidplanen följs och kvalité uppnås.

 

Design: Du har möjlighet att tillsammans med våra säljare/husdesigners ta fram en husritning som är unik och anpassad efter dina förutsättningar och önskemål.
Lokala: Vi finns nära dig. Både vi på Varbergshus och våra entreprenörer är lokala och måna om att hjälpa dig på bästa sätt.
Trä-klimatsmart: Vi bygger energisnåla trähus, där råvaran till vår produktion hämtas ur skogar i vårt närområde.
Ytterväggar: Vi tänker alltid på miljön när vi bygger och använder energiväggar med 45+170+45 mm isolering.
Bygglov: Vi tar hand om din bygglovsansökan och alla kontakter med myndigheter.
Provtryck/fuktmätning: Vi provtrycker och fuktmäter alla hus, därmed får du en kvalitetssäkrad produkt.
Försäkringar: Färdigställande- och nybyggnadsförsäkring samt villaförsäkring ingår i priset. Din fastighet är fullvärdesförsäkrad under hela byggtiden.
Materialvalsrådgivare: Vi erbjuder en personlig materialvalsrådgivare som vägleder dig genom alla materialval under byggnationen.
Projektledare: Du får en och samma kontaktperson under hela byggtiden. Vår projektledare sköter all kontakt med dig som kund, våra entreprenörer och leverantörer från bygglov till slutbesiktning.

 

Vad har ni för leverantör av tv, bredband och telefoni? 

Det är olika i olika bostadsprojekt. Vanligtvis är huset anslutet till ett fibernät och du kan själv välja leverantör.


När gör man energideklaration? 
Energideklarationen görs inom två år efter tillträdet och det är du som fastighetsägare som ansvarar för att det blir gjort. 

 

Installerar ni larm i huset? 
Under byggtiden sätter vi på Varbergshus in ett bygglarm. Önskar du som kund ha larm efter tillträdet installerar du detta på egen hand.

 

Får jag besöka mitt hus innan inflyttning? 

Din KA(kontrollansvariga) bjuder in till arbetsplatsbesök ihop kommunens byggnadsinspektör efter stomresning. Därefter bjuds du även in till kontroll- och slutbesiktning i huset. Vi försöker också ordna med enstaka besök under byggtiden om säkerheten kan garanteras och det är tidsmässigt möjligt. I vissa projekt får du möjlighet att göra tillval med våra entreprenörer och kan då träffas i huset för att gå igenom olika val. 

Närbild på en hand som håller en nyckelring mot en tomt

Saknar du någon fråga?

Hittar du inte det du söker? Hör av dig till oss via mail så återkommer vi så fort vi kan!

Mail: varbergshus@derome.se