Nollfelsvision

Ett hus utan anmärkningar. När du väljer att bygga med vår totalentreprenad är det vi som är ansvariga för att ditt hus blir klart i tid, och att allt görs enligt konstens alla regler. När vi har insyn i alla delar i ditt husbygge kan vi också vara väldigt ambitiösa med vilka krav vi ställer. För att skapa en tydlig målsättning lanserade vi vår Noll-fels-vision. Syftet är att husen som byggs med vår totalentreprenad ska vara helt felfria på den omfattande slutbesiktningen.

När vi startade arbetet med vår Noll-fels-vision var antalet slutbesiktningar utan anmärkning väldigt få. Idag är nästan 90 procent av alla våra hus inom marginalen 0-5 fel, vilket är en väldigt bra siffra jämfört med branschen. Men vi är inte nöjda förrän vi verkligen nått vår vision om noll fel i alla hus som byggs med vår totalentreprenad. Därför arbetar vi aktivt med hela vår organisation, produktion och samarbetspartners för att fånga upp och analysera eventuella felaktigheter. Det är bara genom det här förbättringsarbetet som vi kan bli ännu bättre.