Personliga kontakter

När du bygger med Varbergshus tilldelas du en personlig projektledare som finns vid din sida genom hela byggtiden. Projektledaren samordnar alla leveranser och är länken mellan dig och våra entreprenörer som bygger ditt hus. Två besiktningar ingår, en kontrollbesiktning och en slutbesiktning.

Du får också hjälp av en materialvalsrådgivare som hjälper dig med alla slutgiltiga materialval och beslut till ditt hus, något som Varbergshus är unika i branschen om att erbjuda!