Vill du sälja din tomt/ditt markområde?

Vi har många kunder som söker en tomt att bygga sitt Varbergshus på, kanske din tomt är precis den som de söker? Fyll i formuläret nedan så blir du kontaktad av en säljare på Varbergshus.

Har du en eller flera styckade tomter?
Våra säljare har lokalkännedom och hjälper dig att sälja din tomt/tomter utan arvode. Vi vet dessutom av erfarenhet att fler vågar köpa en tomt med ett färdigt koncept presenterat där spekulanter tydligt kan se vad det kostar att bygga på tomten och att vi kan svara på alla deras frågor om byggnation och bestämmelser.

Har du en tomt/markområde som du tror kan vara styckbar?
Vi hjälper kontinuerligt markägare med hela processen d.v.s. från förhandsbesked till försäljning arvodesfritt. Vi gör en bedömning om vi tror att det är genomförbart och du får besked om vilka myndighetskostnader som det är förenat med.

Har du ett större markområde?
Vi har erfarenhet inom Deromekoncernen att driva planprocesser och exploatera mark. Med vår bredd inom koncernen kan vi dessutom erbjuda en blandad bebyggelse. Låt oss se om din mark är rätt för oss?

Varför Varbergshus?
Med oss blir en köpare inte begränsad till ett visst antal husmodeller utan vi kan skräddarsy ett hus enligt köparens önskemål. För många är även tryggheten med Derome i ryggen viktig och den breda kunskap avseende mark, lantmäteri, exploatering m.m. som vi har inom väggarna.

*obligatoriskt fält