0 AV 29
TOMTER KVAR
0 AV 29
TOMTER KVAR
Fakta
Område
Mannabergs Sydsluttning
Kommun
Falkenberg
Adress
Södra Mannabergsv.
Fakta
Område
Mannabergs Sydsluttning
Kommun
Falkenberg
Adress
Södra Mannabergsv.

Mannabergs Sydsluttning, Falkenberg

I Mannaberg är du ett med naturen och havet

Tomterna varierar i storlek från cirka 900 till 1300 kvadratmeter och ligger fantastiskt fint på sluttningen av Mannabergs sydspets. Härifrån har du utsikt mot fälten vid Skrea kyrka, ner mot Ringsegård och ut mot havet. Ringsegård Strand är på promenadavstånd och till affären och skolan i Hjortsberg är det omkring fyra kilometer. Med bil når du centrala Falkenberg på knappt tio minuter. Nu finns möjligheten att skapa dig ett unikt boende i lösvirke, på en friliggande tomt nära hav och natur. Vi hjälper dig att skräddarsy huset efter dina egna drömmar och idéer. 

Tomtkarta-Mannaberg.jpg

Tomt

Fastighetsbeteckning

Area (m2)

Pris

Status

20

 

 

 

Såld

21

 

 

 

Såld

22

 

 

 

Såld

23

 

 

 

Såld

26

 

 

 

Såld

27

 

 

 

Såld

28

 

 

 

Såld

29

 

 

 

Såld

35

 

 

 

Såld

36

 

 

 

Såld

39

 

 

 

Såld

40

 

 

 

Såld

41

 

 

 

Såld

42

 

 

 

Såld

43

 

 

 

Såld

45

 

 

 

Såld

46

 

 

 

Såld

47

 

 

 

Såld

48

 

 

 

Såld

49

 

 

 

Såld

50

 

 

 

Såld

51

 

 

 

Såld

52

 

 

 

Såld

53

Skrea 18:76

 

1 695 000:-

Reserverad

54

 

 

 

Såld

55

 

 

 

Såld

56

 

 

 

Såld

57

 

 

 

Såld

58

 

 

 

Såld

Generella förutsättningar: Högsta tillåtna byggnadsarea per fastighet är 180 kvm för huvudbyggnad och 40 kvm för komplementbyggnad. Huvudbyggnad ska placeras minst 4,0 meter från fastighetsgräns. Komplementbyggnad ska placeras minst 1,0 meter från fastighetsgräns. Garage ska placeras minst 6,0 meter från gata för att möjliggöra biluppställning framför garaget. Källare får inte anordnas. Dock får byggnad uppföras med sutterängvåning.

Huvudbyggnad får uppföras med högst ett våningsplan. Utöver detta får en sluttningsvåning anordnas. Högsta tillåtna byggnadshöjd på huvudbyggnad är 4,0 meter. Vid uppförande av huvudbyggnad med sluttningsvåning är högsta tillåtna byggnadshöjd 5,5 meter från markens medelnivå invid byggnaden. Största tillåtna takvinkel på huvudbyggnad är 47 grader. Högsta tillåtna byggnadshöjd på komplementbyggnad är 3,0 meter. Vind på komplementbyggnad får inte inredas. Huvudbyggnad får förses med takkupor på max ¼ av takets totala längd. Huvudbyggnad och komplementbyggnad ska förses med matta takmaterial. 

 

 

Husförslag Mannaberg
Karta & vägbeskrivning
Husförslag Mannaberg