Hållbara hus i trä

Att bygga våra hus i trä, som är ett hållbart och förnyelsebart byggmaterial är för oss en självklarhet. Vi värnar om framtiden och miljön utan att göra avkall på funktion eller design. Vi bygger för att våra barn och barnbarn ska leva, bo och trivas i ett Varbergshus länge.
Modent vitt 1,5 plans hus med indragen takfot V15061

VÅRA ENERGISNÅLA HUS

Vi värnar både om miljön och din plånbok och känner oss stolta över att kunna berätta hur vi uppfyller dagens och även morgondagens energikrav redan nu. Med en av marknadens mest klimatsmarta väggar och lågenergifönster uppfyller våra hus mer än väl kraven på låga u-värden (husens värmeisolerande förmåga). Det gör att vi klarar av att erbjuda riktigt energieffektiva hus utan att göra avkall på design och funktion. Med andra ord kan vi erbjuda dig en hög boendestandard med en låg energiförbrukning.

VI BYGGER HUS I TRÄ - FÖR FRAMTIDEN

Vi bygger våra hus i trä, bräda för bräda. Men varför är trä ett så bra byggmaterial? Jo, trä är det enda förnybara byggmaterialet som bidrar till ett lägre koldioxidutsläpp. Det fungerar som ett reningsverk som binder koldioxiden och frigör syre som vi andas. Trä är dessutom lätt att bearbeta, väger lite och gör att vi behöver färre transporter till våra byggplatser. 

 

För varje träd vi avverkar planterar vi flera nya, som binder koldioxiden och frigör mer syre. På så sätt bidrar vi till ett samhälle som är långsiktigt hållbart, för oss och för framtiden. 

Mamma, pappa och barn som leker framför hus
Bild på virke i en hög

EN DEL AV DEROME

Varbergshus ingår i Deromekoncernen som är Sveriges största familjeägda träindustri. Att bygga hållbart innebär att bygga på ett sätt som tar hänsyn till vår omgivning och våra  utmaningar. Idag står byggbranschen för en stor del av våra gemensamma koldioxidutsläpp och därför har Derome ett tydligt mål i vår bostadsproduktion -  att sänka vår klimatpåverkan så långt det bara går.