Låt solen göra jobbet

Ett miljövänligt och kostnadseffektivt alternativ till att minska dina elkostnader är att installera solceller på ditt hus. När du producerar egen el från solceller närproducerar du förnybar energi utan några utsläpp, samtidigt som du slipper oroa dig för ett stigande elpris. Detta innebär att huset kan bli helt självförsörjande på el när man installerar solceller på taket.

Visste du att

 • Det inte behöver vara soligt ute för att ska kunna produceras? Elen genereras även under en molnig dag så den når cirka 1/3 av sin maxkapacitet.
 • Under sommaren när vi har många soltimmar producerar solcellerna oftast mer el än vad du gör av med? Överskottet kan då lagras eller säljas till elbolaget och kan på så sätt kompensera era elkostnader under vintern.
 • Varbergshus erbjuder solceller från NIBE. Genom att installera solceller på ditt hus får du lägre energikostnad och bidrar samtidigt till en bättre miljö.
 • Att du som installerar solceller på ditt hus kan få delar av installationskostnaden betald av staten? Från 1 januari 2023 kan du få skattereduktion med upp till 20% för arbete och material.

Fördelar med vår väggkonstruktion

 • 3-skiktsvägg ger god energiprestanda.
 • God lufttäthet tack vare plastfoliens strategiska placering.
 • Obrutet utvändigt isoleringsskikt ger minimalt med köldbryggor och en fuktskyddad stomme
 • Du får ett framtidssäkert klimatskal som passar med framtida uppvärmningssystem och energikällor som garanterat kommer att kräva ett bra klimatskal. Du kan göra mycket med ett hus vid en renovering men ingrepp i konstruktionen är svårare att ändra.
 • Mer och tyngre isolering är ljuddämpande.
 • Vår energieffektiva 3-skiktsvägg fyller också en estetisk funktion då den skapar djupa vackra fönsternischer.
 • De flesta hus som har bergvärme har inte detta klimatskal och framtida möjliga val begränsas. 

Vår energivägg

En kraftig och tät väggkonstruktion som håller ditt hus varmt och skyddar från fukt utifrån är A och O när du skall bygga hus med god energiprestanda och lång livslängd. Därför har vi tagit fram en av marknadens bästa energiväggar där det välplacerade obrutna isoleringskiktet ger minimalt med köldbryggor och en fuktskyddad stomme där plastfolien ger en god lufttäthet.

 Visualisering av allrum med målade väggar i grått
Vi värnar både om miljön och din plånbok - utan att göra avkall på design och funktion.
Henny Bertilsson, Verksamhetsutvecklare

Frånluftsvärmepump med hög prestanda

En annan viktigt del i ditt energisnåla Varbergshus är den effektiva frånluftsvärmepumpen som återvinner värmen från luften som lämnar huset genom ventilationssystemet. Vår värmepump är anpassad för att klara av BBR29-kraven som innebär begränsad installerad effekt på värmepumpen. Detta tillsammans med vårt fantastiska klimatskal gör att vi klarar att leva upp till lagkraven med god marginal. 

Förutom detta består vårt klimatskal idag bland annat av:

 • 500 mm lösullsisolering i vindsbjälklag
 • 300 mm isolering i platta på mark
 • Energisnåla vitvaror

För dig som önskar en berg- eller jordvärmepump istället så ordnar vi naturligtvis detta.

Energiberäkning

Till alla bostadshus görs en energibehovsberäkning för att se till att husen lever upp till kraven i BBR29. Ett genomsnittligt värde för värmeförbrukningen för våra hus brukar hamna på ca 30-50kWh/m2/år.

 

För att räkna ut vilken uppskattad uppvärmningskostnad ditt nya energisnåla Varbergshus kommer att få kan du använda dig av denna formel: Uppvärmningskostnad: ca. 30 - 50 kWh x invändig golvyta x dagsaktuellt elpris per kW/h = Energikostnad/år.